OPSLAGSTAVLEN

Alle klubbens medlemmer ønskes GODT NYTÅR. 

Under Covid19-epidemien er der tid til fordybelse og eftertanke.

Det er nu tid at holde fast og holde ud.

Det er også tid at gense gamle logbøger.

Det er tid at overveje, hvad der mangler i logbøgerne: nogle øer ?   nogle ankerpladser ?

Uanset hvad, så bliver dagene nu længere - en ny sæson nærmer sig.

 

HUSK: VORES KLUBHUS ER SELVFØLGELIG HELT LUKKET INDTIL VIDERE - DESVÆRRE.

 

I forbindelse med at der er skærpede restriktioner i hele landet, har vi fået en opdatering fra Dansk Sejlunion. Dvs. at vores klubhus er helt LUKKET nu frem til 3. januar.

Vi ønsker jer en GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.

 Hilsen Formanden fra Lundeborg Sejlklub

"Lånt" af Torsten fra Peter Rigby's "den lille stygge om sejleren"...

Fredag den 30. oktober 2020.

Har du husket at melde dig til bådoptagning den 30. oktober.

Tilmelding var senest 20. oktober til Bjarne på sms til 20231761 eller mail til bjarnelundeborg@yahoo.dk.

På grund af Corona er det desværre ikke muligt at invitere til noget socialt i klubhuset – MEN MEN Pakhusgården har åbent kl. 17.00 og vil servere deres fantastiske bixemad 

 

Hvis du ikke kan denne dato, kan du aftale med Bjarne eller Michael, at de sætter din båd på land.

 Når du lægger din mast i masteskuret, skal den også i år påsættes en mærkeseddel med navn og telefonnr.

Lone Gustenhoff, Kassekone

På grund af corona-risiko blev generalforsamlingen udskudt fra 19. marts.

Af samme årsag aflyses fællesspisningen i år.

 Der vil blive mulighed for at brygge kaffe og købe øl og vand.

 

Dagsorden 

 1.  Valg af dirigent. 
 1.  Bestyrelsens beretning. 
 1.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

            samt budget for det kommende år. 

 1.  Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 1.  Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. august 2020

          Indkomne forslag:

          - Oprettelse af ro-afdeling

          - Etablering af medlemsskab for gaster 

 1.  Valg af formand – kun lige årstal.

            På valg er Michael, der genopstiller. 

 1.  (Valg af kasserer – kun ulige årstal).  
 1.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

            På valg er Peder og Peter, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

            På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

            På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller. 

 1.  Godkendelse af udvalg. 
 1.  Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg. 
 1.  Eventuelt.