Seneste nyt

 

Macintosh HD:Users:ibhansen:Desktop:IMG_20190618_161206 2.jpg

 

Nu følger part 2 af familien Schultz'  tur i Nordatlanten og Middelhavet.

Denne gang skal vi høre om turen fra Lissabon til Port Napoleon ved Rhone flodens udmunding i Frankrig.

Milo hævder, at turens udfordringer har været på linie med vanlig sommer- og feriesejlads

- men, lad os nu se og høre?

 

Kom og bli' inspireret til de kommende sommersejladser - 

vejrprognosen lover middelhavs sommervejr i Danmark med varme og middelvind agten for tværs både ud og hjem:-) 

 

Lørdag den 14. marts kl. 14 Klubhuset

 

Tilmelding senest 10. marts til Ib:

sms 4025 4780

Mail: ib-ha@mail.dk

Foredrag v. Poul Heine Kamban ( Mads)

Varighed omkring to timer incl. en pause på 20 minutter.

 

C:\Users\Poul\Desktop\Maritime minder A\Biscayen 1 001.jpg

I Biscayen med skoleskibet "Danmark"

 

Efter en kort præsentation af foredragsholderen selv, vil publikum blive underholdt med en fortælling i tre afsnit der, understøttet af et righoldigt billedmateriale, bl.a. omhandler:

 

1: Poul Carl Poulsens (morfar) tid til søs som matros og styrmand på norske fuldriggere i fart på Sydamerika under 1. verdenskrig, herunder to dramatiske forlis grundet angreb af tyske u-både. Derudover bliver der fortalt om hans tid som styrmand i sydfynske skonnerter i nordatlantisk fart på Færøerne, New Foundland og Spanien med laster af klipfisk og salt. 

C:\Users\Poul\Desktop\Maritime minder A\Nødrat 001.jpg

Nødstyring under storm ombord på         Klar ved harpunkanonen nær Antarktis

skonnerten "Noah"

 

2: Hans Marius Kambans (far) tid til søs som ung på fiskeri under Grønland og i Barentzshavet, siden om sejlads som matros i hjemmeflåden under 2. verdenskrig, med bl.a. udbombning i Bremerhaven. Herefter berettes der om tiden som hvalfanger i Antarktis på en hollandsk hvalfangstekspedition, samt om udmønstringen på datidens største danske tankskib i fart på Nordeuropa og Caribien.

 

Pause.

 

3: Poul Heine Kambans tid til søs som maskinmester i handelsflåden på det fjerne Østen med kinesisk besætning, tiden som maskinist i søværnet og som ung maskinmester på Trinidad, herunder bl.a. en beskrivelse af det berømte karneval. Der vil herefter være et særligt focus på foredragsholderens tid som maskinmester på både skoleskibet "Danmark" og "Georg Stage", samt de kendte personer som foredragsholderen her mødte, lige fra "Pedal Ove" til den amerikanske udenrigsminister Colin Powell.

 

C:\Users\Poul\Desktop\Maritime minder A\Chief og sang 001.jpg

Der synges shanties ombord på skoleskibet "Danmark".

 

Afslutning omkring en fadøl.

 

****

 

Denne spændende fortælling har du mulighed for at høre

 

Lørdag den 29. februar kl. 14 i Klubhuset i Lundeborg Sejlklub

 

******************************

 

Tilmelding senest den 20. februar til Ib:

Sms: 4025 4780

Mail: ib-ha@mail.dk

 

I Danmark har man spist gule ærter igennem flere tusinde år.

Den tradition kan du hjælpe med at holde i hævd ved at komme i

 

Lundeborg Sejlklub lørdag den 18. januar klokken 13.00

 

Michael vil kokkerere efter alle kunstens regler.

Drikkevarer til sædvanlige rimelige priser -  hvis man føler for det!

 

Tilmelding senest torsdag den 16. januar meget gerne før

på mail logu@jfmedier.dk eller SMS til 22438867 – du får et svar tilbage på mail/sms,

når din tilmelding er modtaget. 

PS. Bemærk, at det er kl. 13.00 (og ikke den sædvanlige ”lørdags-mødetid”)

  

Venlig hilsen

Lone Gustenhoff

Fredag den 25. oktober 2019 – kl. 7.00 – vi spiser ”bix” fra Helga (vi kender ikke prisen endnu) sammen bagefter, som vi plejer.

 Tilmelding til optagning og spisning (husk at skrive antal) senest 18. oktober til Bjarne på sms til 20231761 eller mail til bjarnelundeborg@yahoo.dk

gerne med det samme - (se bort fra dette, hvis du/I er tilmeldt til begge dele).

Hvis du ikke kan denne dato, kan du aftale med Bjarne eller Michael, at de sætter din båd på land.

Når du lægger din mast i masteskuret, skal den også i år påsættes en mærkeseddel med navn og telefonnr.

 Lone Gustenhoff

Lundeborg Sejlklub

- se fanebladet TURBERETNINGER længere ned på hjemmesiden