Seneste nyt

Hej alle sammen.

Så er det atter tid til vores årlige klubmesterskab, hvor der sejles om vandrepokalen.

Det foregår lørdag den 22. september, hvor der vil være morgenmad i klubhuset kl. 8:00.

Skippermøde er kl. 9:00

Varselsskud er kl. 9:40 og starten går kl. 9:45.

Hvis vinden tillader det forlænges banen, som de foregående år, med et op/ned ben, og bliver ca. 11 sømil lang.

Venligst meld tilbage om i deltager på 1.peter.hansen@gmail.com af hensyn til indkøb af morgenmad.

 

Kapsejladsudvalget opfordrer alle, der har lyst, til at møde op til en hyggelig dag på vandet.

Hilsen Peter og Michael

PS. Husk også, at der er standernedhaling i klubhuset kl. 14.00…

Hej alle sejlere.

Så starter en ny sæson med Onsdags-sejladser i Lundeborg Sejlklub.

Der sejles på den sædvanlige trekan- bane, der er ca. 6.4 NM lang. 

Første sejlads er onsdag den 16. maj. Der skydes varselsskud kl. 18.10 og starten er kl. 18.15. Sejladsen skal være gennemført senest kl. 21.00. Efter sejladsen er der ostemadder og kaffe i klubhuset. Der sejles i maj og juni samt august og september. Der sejles efter LYS-handicap første halvdel af sæsonen, men det et målet, at alle både skal sejle efter DH senere. Der skal betales et engangsbeløb på 100 kr. pr. deltagende båd til dækning af forplejning hele sæsonen (lægges i kaffebøtten med navn på eller pr. MobilePay 51765146 – husk navn)… Vel mødt. 

Mvh. Michael og Peter

Sæsonen 2018 startes op med standerhejsning i Sejlklubben lørdag den 21. april kl.14.00.

Velkommen til kaffe, kage og samvær og snak om den nye sæsons storartede udsigter.

Hej bådejere i Lundeborg Sejlklub

Bjarne meddeler, at det ikke er spor for tidligt at tilmelde sig til bådisætning fredag den 20. april 2018, kl. 7.00 og tilhørende spisning - hvilken dejlig nyhed - der er håb om sommer forude!!!

Tilmeld på mail:  bjarnelundeborg@yahoo.dk eller mobil 20 23 17 61 hurtigst muligt og senest den 12. april. Husk at give besked på, om du/I vil spise med (dvs. antal), prisen kender vi ikke endnu.

Hilsen

Lone Gustenhoff

Lundeborg Sejlklub

Kassekone

_/) _/) _/) _/) _/)

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub

Mandag d. 19. marts 2018

 Kl. 18.00 Fællesspisning i Aktivhuset

Hovedret efterfulgt af kaffe, kr. 80

Menu: Skipperlabskovs – Ole’s speciale 

Tilmelding senest mandag d. 12. marts til Dagmar på 2163 0320

Kl. 19.00 Generalforsamling

 Dagsorden 

 1.  Valg af dirigent. 
 1.  Bestyrelsens beretning. 
 1.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

           samt budget for det kommende år. 

 1.  Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 1.  Behandling af indkomne forslag.

           Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d.5. marts 2018. 

 1.  Valg af formand – kun lige årstal.

           På valg er Michael, der genopstiller. 

 1.  (Valg af kasserer – kun ulige årstal).  
 1.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

           På valg er Peder og Mogens. Peder genopstiller. 

 1.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

           På valg er Andy og Peter, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

           På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller. 

 1.  Godkendelse af udvalg. 
 1.  Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg. 
 1.  Eventuelt.