Seneste nyt

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub i Aktivhuset Onsdag d. 20. marts 2019

 Kl. 18.00 Fællesspisning i Aktivhuset

 Hovedret efterfulgt af kaffe, kr. 80, Menu: Skipperlabskovs – Ole’s speciale

 Tilmelding senest onsdag d. 13. marts til Dagmar på 2163 0320

 Kl. 19.00 Generalforsamling

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

     samt budget for det kommende år.

 4. Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

     Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. marts 2019.

 6. (Valg af formand – kun lige årstal).

 7. Valg af kasserer – kun ulige årstal.

     På valg er Lone, der genopstiller.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

     På valg er Jørgen og Torsten, der begge genopstiller.

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller.

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

       På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller.

 11. Godkendelse af udvalg.

 12. Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg.

 13. Eventuelt.

Uanset vinter eller ej, så er tiden inde til den altid hyggelige vinterfest, 

som igen i år afholdes i klubhuset i år lørdag den 23. februar kl. 18.30.

 

Arrangement:

- 3 retters menu for den rørende pris af 150 kr. pr. person

- Vine og vand bedes man selv medbringe

- Øl kan købes til sædvanlige rimelige priser

 

Tilmelding senest onsdag d. 13. februar til Lone på mail  logu@jfmedier.dk

eller mobil 22438867 (du/I er ikke tilmeldt, før du/I har fået en svarmail- eller sms).

Der er begrænset plads, så tilmeld snarest.

Vi glæder os til at se jer til en aften med højt humør.                                                                           

 Bestyrelsen

"Lundeborg Sejlklub Lørdag den 16. februar kl. 14

Rune Skov Jørgensen fortæller og viser billeder fra egen tur over

Atlanten ombord på Søværnets træningsbåde Svanen og Thyra

 

Kom til en spændende eftermiddag i Lundeborg Sejlklub med en
førstehånds beretning om livet ombord på Søværnets to
øvelsesfartøjer bygget i begyndelsen af '60erne af P. Molich, Hundested Bådebyggeri.

Tilmelding efter "først-til-mølle" princippet til

Ib Hansen
sms: 40254780
mail: ib-ha@mail.dk

Hermed indbydes alle klubbens medlemmer til bibilioteks-hygge
lørdag den 9ende februar kl. 14.00 i klubhuset
 
Da de færreste af klubbens medlemmer har båden i vandet og forårsklargøringen ikke er rigtig er kommet i gang, så foreslår vi, at medlemmerne kan fremvise - og måske udlåne - deres bedste bøger om søen og livet derude.

Medbring én eller flere bøger – og giv dem eventuelt et par ord med på vejen i hyggeligt lag. Og mens vi snakker, kan vi jo brygge en kop kaffe – eller smage på andet bryg Cool

Med vanlig sejlerhilsen - Torsten

 

"Tillykke til Lundeborg Sejlklub, som havde 35 års jubilæum i går. Dagen blev fejret med hygge i klubhuset.." skriver Lone på facebook Lundeborg Sejlklub.

 

"Ja, en dejlig eftermiddag og aften i vores klub med flot arrangement - tapas og bobler - og over 40 fremmødte.

Formand Michael holdt en spændende tale om vores spændende liv i klubben. Skønt at høre fra Michael, der har været med hele vejen i samtlige 35 år.

Hvornår vi sluttede står lidt uklart i erindringen, men vi havde det bestemt både sjovt og hyggeligt"         CoolSmiler stort{#smileys123.tonqueout}Kan li' - skriver redaktøren.