OPSLAGSTAVLEN

Fredag den 30. oktober 2020.

Har du husket at melde dig til bådoptagning den 30. oktober.

Tilmelding var senest 20. oktober til Bjarne på sms til 20231761 eller mail til bjarnelundeborg@yahoo.dk.

På grund af Corona er det desværre ikke muligt at invitere til noget socialt i klubhuset – MEN MEN Pakhusgården har åbent kl. 17.00 og vil servere deres fantastiske bixemad 

 

Hvis du ikke kan denne dato, kan du aftale med Bjarne eller Michael, at de sætter din båd på land.

 Når du lægger din mast i masteskuret, skal den også i år påsættes en mærkeseddel med navn og telefonnr.

Lone Gustenhoff, Kassekone

På grund af corona-risiko blev generalforsamlingen udskudt fra 19. marts.

Af samme årsag aflyses fællesspisningen i år.

 Der vil blive mulighed for at brygge kaffe og købe øl og vand.

 

Dagsorden 

 1.  Valg af dirigent. 
 1.  Bestyrelsens beretning. 
 1.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

            samt budget for det kommende år. 

 1.  Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 1.  Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. august 2020

          Indkomne forslag:

          - Oprettelse af ro-afdeling

          - Etablering af medlemsskab for gaster 

 1.  Valg af formand – kun lige årstal.

            På valg er Michael, der genopstiller. 

 1.  (Valg af kasserer – kun ulige årstal).  
 1.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

            På valg er Peder og Peter, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

            På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

            På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller. 

 1.  Godkendelse af udvalg. 
 1.  Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg. 
 1.  Eventuelt.
HURRA. Ansøgning til DIF og DGI's corona-hjælpepulje er delvist bevilget.
Sejlklubben fik 12.000 kr. fra Corona-puljen.
Stærkt gået af kassereren - igen - for at kæmpe for sagen, efter at OK-EM gik i vasken.
Torsten

Modtaget markedsføring for opslag:

Igen i år kan man købe et klippekort til Vejrø Marina, og dermed få 5 overnatninger og kun betale for de 4 (gælder både op til 15 meter). Klippekortet kan deles mellem flere og er gældende i hele sæsonen 2020 og helt til 31. maj 2021. 

Torsten

vejrø marina.jpg

Hej alle…

Nu er der endelig udsigt til, at vi kan komme på vandet og sejle aftenkapsejlads igen.

Desværre står det hele stadig lidt i Coronaens tegn, selvom det lysner igen.

 

Derfor er der følgende ændringer:

Vi vil gerne bede om en tilmelding fra dem der ønsker at sejle med og med oplysning om, hvor mange I er ombord. Den kan skrives til 1.peter.hansen@gmail.com, eller 60393612.

 

Der er desværre ikke mulighed for at servere kaffe og brød i første omgang, men man kan købe øl i klubhuset, hvor der vil forefindes hånddesinfektion ved ølhanen.

 

Af hensyn til klubkassen skal der betales et engangsbeløb (som vi plejer) på 100 kr./båd for hele sæsonen til dækning af udgifter til krudt mv.

 

Vi sejler første gang onsdag den 10. juni 2020.

 

Vi beklager den sene udmelding, men det har været nødvendigt at afvente regeringens og DSU´s udmelding. 

 

Vel mødt.

Kapsejladsudvalget

Peter