OPSLAGSTAVLEN

EFTERSOMMERTUR 2019
I bestyrelsens program for sæsonen ligger forslag om
fællestur for klubbens sejl- og motorbåde
fra fredag aften den 30. august
til og med søndag den 1.september.
 
Det er planen, at hver båd principielt passer sit, 
dvs. skipper indgår aftaler med fornøden besætning samt arrangerer proviant for ombordværende til turen.
 
Der indkaldes til skippermøde i sejlklubben torsdag den 29. klokken 17.00 
for aftale om turens mål og anden planlægning under hensyn til vejr, interesser og humør.
 
For afklaring af interesse for forslaget om turen vil Torsten gerne kontaktes snarest på mobil 3025 5803
eller på email torsten.l.clausen@gmail.com.
Forslag til arrangementet er naturligvis velkomne.
 
med venlig hilsen Torsten