Seneste nyt

Lundeborg Sejlklub tilbyder alle sine medlemmer at få genopfrisket, hvordan man bruger en hjertestarter.

Vores lokale ekspert på området læge Kurt Lauritzen står for kurset.
Kurset er et genopfriskningskursus og baseret på, at man medbringer sin egen
hjertestarter-dukke. Sejlklubben råder over et antal dukker, der kan lånes.

 

Kurset finder sted: Onsdag den 10. april kl 19:00 Sejlklubbens lokaler

Da pladsen er begrænset er tilmelding nødvendig og foregår efter først til mølle princippet! (angiv venligst om du medbringer egen dukke)

 

Tilmelding senest den 1. april til: Ib Hansen SMS: 40 25 47 80

ell. Mail: ib-ha@mail.dk

"Salida på eventyr - part 1"
(Lundeborg -> Lissabon
--------------------
Milo Schulz (og familie) fortæller og viser billeder fra turen
ombord på s/y Salida fra Lundeborg til Lissabon.
Kom og få inspiration til næste sommertur!
--------------------
Lørdag den 23. marts kl 14
Klubhuset
--------------------

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub i Aktivhuset Onsdag d. 20. marts 2019

 Kl. 18.00 Fællesspisning i Aktivhuset

 Hovedret efterfulgt af kaffe, kr. 80, Menu: Skipperlabskovs – Ole’s speciale

 Tilmelding senest onsdag d. 13. marts til Dagmar på 2163 0320

 Kl. 19.00 Generalforsamling

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

     samt budget for det kommende år.

 4. Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

     Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. marts 2019.

 6. (Valg af formand – kun lige årstal).

 7. Valg af kasserer – kun ulige årstal.

     På valg er Lone, der genopstiller.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

     På valg er Jørgen og Torsten, der begge genopstiller.

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller.

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

       På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller.

 11. Godkendelse af udvalg.

 12. Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg.

 13. Eventuelt.

Uanset vinter eller ej, så er tiden inde til den altid hyggelige vinterfest, 

som igen i år afholdes i klubhuset i år lørdag den 23. februar kl. 18.30.

 

Arrangement:

- 3 retters menu for den rørende pris af 150 kr. pr. person

- Vine og vand bedes man selv medbringe

- Øl kan købes til sædvanlige rimelige priser

 

Tilmelding senest onsdag d. 13. februar til Lone på mail  logu@jfmedier.dk

eller mobil 22438867 (du/I er ikke tilmeldt, før du/I har fået en svarmail- eller sms).

Der er begrænset plads, så tilmeld snarest.

Vi glæder os til at se jer til en aften med højt humør.                                                                           

 Bestyrelsen

"Lundeborg Sejlklub Lørdag den 16. februar kl. 14

Rune Skov Jørgensen fortæller og viser billeder fra egen tur over

Atlanten ombord på Søværnets træningsbåde Svanen og Thyra

 

Kom til en spændende eftermiddag i Lundeborg Sejlklub med en
førstehånds beretning om livet ombord på Søværnets to
øvelsesfartøjer bygget i begyndelsen af '60erne af P. Molich, Hundested Bådebyggeri.

Tilmelding efter "først-til-mølle" princippet til

Ib Hansen
sms: 40254780
mail: ib-ha@mail.dk