OPSLAGSTAVLEN

- se fanebladet TURBERETNINGER længere ned på hjemmesiden

I bestyrelsens program for sæsonen ligger forslag om
fællestur for klubbens sejl- og motorbåde
fra fredag aften den 30. august
til og med søndag den 1.september.
 
Det er planen, at hver båd principielt passer sit, 
dvs. skipper indgår aftaler med fornøden besætning samt arrangerer proviant for ombordværende til turen.
 
Der indkaldes til skippermøde i sejlklubben torsdag den 29. klokken 17.00 
for aftale om turens mål og anden planlægning under hensyn til vejr, interesser og humør.
 
For afklaring af interesse for forslaget om turen vil Torsten gerne kontaktes snarest på mobil 3025 5803
eller på email torsten.l.clausen@gmail.com.
Forslag til arrangementet er naturligvis velkomne.
 
med venlig hilsen Torsten

Sejlklubben har igen (for 30. gang) i weekenden afholdt et fantastisk stævne for OK-sejlerne. Sejlads og hygge i stor stil. Og kæmpe ros fra sejlerne. TAK til alle, som på en eller anden måde har bidraget til det store arrangement. Uden jeres hjælp var der ikke noget stævne.

Næste år den 15.-17. maj gælder det EM, så sæt gerne X i kalenderen

Hilsen Lone & Michael

Lundeborg Sejlklub startede sidste år op for ungdomssejlads og optimistsejlads igen efter mere end 15 års pause.

Vi startede op med et lille hold, og vi nød godt af den fine og rolige sommer.

Vi havde et par sejlaftener, hvor vi blev i havn, da de forholdsvis uøvede sejlere ikke skulle ud i det hårde vejr med fuld sejlføring.

Vi har erfaring for tidligere om, at det kan skræmme de nye sejlere væk, hvis de kommer ud i for hårdt vejr.

 

Vi har derfor ansøgt om penge til 10 halvsejl til begyndere/hårdt vejr.

-       og vi har nu fået støtte til projektet.


Lundeborg Sejlklub har modtaget en bevilling på 16.420 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger.

 

Med denne støtte kan Lundeborg Sejlklub nu sætte gang i indkøb af sejl til brug allerede i sæsonen 2019.

 

I Lundeborg Sejlklub glæder vi os over at kunne komme i gang med projektet – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

 

Mere information og retningslinjer for støttepuljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider.

 

Med venlig hilsen

fra Optimistudvalget og Bestyrelsen.

 

Onsdag den 11. april havde Kursusudvalget ved Ib Hansen arrangeret, at Kurt Lauritzen afholdt hjertestarter kursus.

Det var et opfriskningskursus for deltagere, der havde været på kursus tidligere, men man skal jo holde sin viden og kunnen ved lige - ellers ruster den.

Det var et rigtig godt kursus med tankevækkende råd og vejledning, der nu har bidt sig fast - i det mindste for en tid.

Kurt fortalte blandt andet, at Trygfonden har udgivet en et program (APP) "hjertestarter.dk".

Hvis man downloader den på sin mobil, kan man se instruktion "hjertelungeredning" med indhold svarende til vort kursus. Tillige kan man blive vist til placering af nærmeste "hjertestarter". 

Det er nyttig information, der kan anbefales. Tak til Kurt for indsatsen.

med Hjerte  fra Torsten