OPSLAGSTAVLEN

Under de nuværende restriktioner fra regeringen er det desværre ikke muligt at gennemføre onsdagskapsejladser i klubregi.

Der er imidlertid udsigt til, at forsamlingsforbuddet over 10 personer løftes den 9 juni. Derefter er der udsigt til at man kan samles mellem 30-50 personer, hvilket er tilstrækkeligt til vores Onsdagssejladser. 

Derfor, hvis Corona vil, starter Onsdagssejladserne i Lundeborg Sejlklub:  Onsdag den 10. juni 2020.

Så lad os se frem til juni og se, hvordan det udvikler sig.

Kapsejladsudvalget

Min onkel ”Claus”, der voksede op på Bymøllen i Ærøskøbing,

fortalte om følgende opslag i byen:

 

                       GRUNDET STORE INVESTERINGER

For høj levefod, tårnhøje skatter, moms og skidt og møg,

ser jeg mig nødsaget til at forhøje mine priser med 50 % fra det nye år.

                             Hans Clausen Christensen

                                       Skrædermester

                                          Ærøskøbing

                       

Af nogenlunde samme årsager ser Lundeborg Sejlklub sig nødsaget til,

at hæve priserne på fadøl (stor) fra 15 kr. til 20 kr. og øl/vand i flasker fra 5 kr. til 10 kr. at erlægge med mobilpay eller i kaffekassen.

 

                 Med vanlig hilsen

                       Torsten

Ja, vi har passeret den 10. maj, men må også erkende, at Corona ikke bare er en influensa, der lige skal overstås.

Som man forstår gennem pressen, er vi stadig begrænset i vore udfoldelser.

Således skal klubhuset fortsat være lukket for arrangementer - indtil videre.

De fleste større både er nu i vandet, og en lille gruppe optimister er begyndt at mødes.

Så bestyrelsesmøder, generalforsamling, standerhejsning, kapsejlads og andet hyggeligt samvær må indtil videre bare glæde os til.

Og det gør vi !

Mvh. Torsten

Vores gode ven - Tage Rasmussen - medlem i Lundeborg Sejlklub er gået bort efter et langt og aktivt liv.

Tage havde livet igennem en stor kærlighed til søen og havde i flere perioder båd, i de første år en mindre med havjagt for øje og senest en Saga motorbåd, som blev anvendt til tursejlads. I en årrække havde han båd i Skårupsund, senere i Lundeborg, hvor han blev medlem i Lundeborg Sejlklub. Både Tage og hans hustru Ellen har været sikre og faste deltagere i sejlklubbens arrangementer, både til foredrag og til festlige sammenkomster.

Tage blev medlem i klubbens grejudvalg, hvor han deltog i de mange små og store gøremål med vedligehold og pleje af klubhus, grillpladser m.m. Da Tage blev ramt af kræft afhændede han til sidst båden, men fortsatte alligevel sin deltagelse i grejudvalget, hvor han var aktiv helt frem til januar i år.

Tage døde i lørdags i en alder af 85 år. Vi vil savne Tage og hans håndelag og mindes hans lune og rolige gemyt. Æret være hans minde.

Foreløbigt må døren til klubhusene forblive låste frem til den 10. maj med mindre andet vedtages.

Dansk Sejlunion's retningslinjer for private sejlere:

• Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte

• Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere en 10 personer – hverken på land eller på vandet

• Enmandsjoller, SUP og windsurfere kan sejle

• Tomandsjoller kan sejle med familiemedlemmer eller med fast makker

• Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer – eller på tomandshånd med fast makker

• Vær opmærksom på Forsvarskommandoens råd om sejlads