Seneste nyt

Sæsonen 2018 startes op med standerhejsning i Sejlklubben lørdag den 21. april kl.14.00.

Velkommen til kaffe, kage og samvær og snak om den nye sæsons storartede udsigter.

Hej bådejere i Lundeborg Sejlklub

Bjarne meddeler, at det ikke er spor for tidligt at tilmelde sig til bådisætning fredag den 20. april 2018, kl. 7.00 og tilhørende spisning - hvilken dejlig nyhed - der er håb om sommer forude!!!

Tilmeld på mail:  bjarnelundeborg@yahoo.dk eller mobil 20 23 17 61 hurtigst muligt og senest den 12. april. Husk at give besked på, om du/I vil spise med (dvs. antal), prisen kender vi ikke endnu.

Hilsen

Lone Gustenhoff

Lundeborg Sejlklub

Kassekone

_/) _/) _/) _/) _/)

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub

Mandag d. 19. marts 2018

 Kl. 18.00 Fællesspisning i Aktivhuset

Hovedret efterfulgt af kaffe, kr. 80

Menu: Skipperlabskovs – Ole’s speciale 

Tilmelding senest mandag d. 12. marts til Dagmar på 2163 0320

Kl. 19.00 Generalforsamling

 Dagsorden 

 1.  Valg af dirigent. 
 1.  Bestyrelsens beretning. 
 1.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

           samt budget for det kommende år. 

 1.  Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 1.  Behandling af indkomne forslag.

           Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d.5. marts 2018. 

 1.  Valg af formand – kun lige årstal.

           På valg er Michael, der genopstiller. 

 1.  (Valg af kasserer – kun ulige årstal).  
 1.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

           På valg er Peder og Mogens. Peder genopstiller. 

 1.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

           På valg er Andy og Peter, der begge genopstiller. 

 1.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

           På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller. 

 1.  Godkendelse af udvalg. 
 1.  Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg. 
 1.  Eventuelt.

”Bøger om den blå hylde”

Hermed indbydes alle klubbens medlemmer til biblioteks-eftermiddag

lørdag den 13ende januar kl. 14.00 i klubhuset.

 

Formål:

at medlemmerne kan fremvise - og måske udlåne - deres bedste bøger

om søen og livet derude.

 

Medbring én eller flere bøger – giv dem eventuelt et par ord med på vejen.

 

Og mens vi snakker, kan vi jo hygge og brygge en kop kaffe

– eller smage på andet bryg-

 

Med venlig sejlerhilsen

Torsten

Kære borger i landsbyklyngen Gudmekongens land

På vegne af styregruppen for Landsbyklyngen Gudmekongens Land sender vi link til en undersøgelse, som vi vil opfordrer så mange så muligt til at svare på.

 

Denne undersøgelse handler om dit syn på lokalområdet og landsbyklyngen Gudmekongens Land, som er et samarbejde mellem landsbyerne Gudme, Gudbjerg, Lakkendrup, Brændeskov, Lundeborg, Bøsøre, Hesselager og Oure – samt alle de små samfund der ligger ind i mellem.

 

 Landsbyklyngen arbejde med at styrke samarbejdet på tværs mellem landsbyerne. Og vi håber meget, at du vil hjælpe os ved at besvare spørgsmålene i undersøgelsen. Jo flere svar vi får, desto stærkere fundament vil det kommende arbejde bygge på. 

 

 Du kan svare på undersøgelsen mellem 22. november – 21. december. Vi har sat nogle flotte præmier på højkant, som vi trækker lod om mellem besvarelserne. Du kan blandt andet vinde en lækker julekurv, en juleand, god rødvin og billetter til GOG hjemmekamp. Vinderne trækkes d. 22. december.

 

 Du finder spørgeskemaet her: www.gudmekongensland.dk

 ”Man kan overse en landsby – men ikke en landsbyklynge!” 

 

På forhånd tak for din hjælp!

 Styregruppen bag Gudmekongens Land

Jens Peter Jacobsen, Pia Skovshoved, Christian Søndergaard, Anita Junge Nielsen, Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, Zacharias Baden og Kristine Karlshøj