OPSLAGSTAVLEN

I forbindelse med at Hesselager sogn er kommet over de nationalt fastsatte grænser for høj smitte i et sogn, er der en række anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, der skal igangsættes.

 

 Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi desværre så aflyser ”Gløgg & ævleskiwer” på lørdag kl. 14.00 i Sejlklubben. Vi ønsker jer en GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR – forhåbentlig uden Corona og flere aflysninger.

Hilsen Michael Vest Hansen

 

SE Simons opslag i GÆSTEBOGEN

Se beretning fra åleturen 2021 til Birkholm i GÆSTEBOGEN

Kære medlemmer….

 Så er det ved at være tid til at sejle om årets klubmesterskab.

Det foregår lørdag den 18. september - før standernedhalingen.

Kapsejlere mødes kl. 08:00 i klubhuset, hvor der er brød og kaffe.

Som de andre år, forlænges banen med et ekstra op-ned ben denne dag (banelængde ca. 11 Nm), hvis vindforholdene tillader det.

Varselskud skydes kl 08:55, og starten går kl 09:00.

Bådene måltages indtil senest kl 12:00. 

Hilsen

Kapsejladsudvalget

 

Herefter er standernedhaling kl. 14.00, hvor klubben vil være vært med en kop kaffe og måske lidt kage, samt præmieoverrækkelse…

 

Hvis der er stemning for det, kan der tændes op i den store grill til aftensmad.

Vel mødt….

 Hilsen

Bestyrelsen

 Indkaldelse til Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub i Aktivhuset

 Klokken 14.00 lørdag d. 21. august 2021

Dagsorden

  1 Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning.

 3  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  samt budget for det kommende år.

 4. Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår stigning af kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

     Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. august 2021.

 6. (Valg af formand – kun lige årstal).

 7. Valg af kasserer – kun ulige årstal.   På valg er Lone, der genopstiller.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

     På valg er Jørgen og Torsten, der begge genopstiller.

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller.

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

        På valg er Kirsten, Karin og Dagmar. Karin og Dagmar genopstiller.

 11. Godkendelse af udvalg.

 12. Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg.

 13. Eventuelt.