OPSLAGSTAVLEN

Ja, vi har passeret den 10. maj, men må også erkende, at Corona ikke bare er en influensa, der lige skal overstås.

Som man forstår gennem pressen, er vi stadig begrænset i vore udfoldelser.

Således skal klubhuset fortsat være lukket for arrangementer - indtil videre.

De fleste større både er nu i vandet, og en lille gruppe optimister er begyndt at mødes.

Så bestyrelsesmøder, generalforsamling, standerhejsning, kapsejlads og andet hyggeligt samvær må indtil videre bare glæde os til.

Og det gør vi !

Mvh. Torsten

Vores gode ven - Tage Rasmussen - medlem i Lundeborg Sejlklub er gået bort efter et langt og aktivt liv.

Tage havde livet igennem en stor kærlighed til søen og havde i flere perioder båd, i de første år en mindre med havjagt for øje og senest en Saga motorbåd, som blev anvendt til tursejlads. I en årrække havde han båd i Skårupsund, senere i Lundeborg, hvor han blev medlem i Lundeborg Sejlklub. Både Tage og hans hustru Ellen har været sikre og faste deltagere i sejlklubbens arrangementer, både til foredrag og til festlige sammenkomster.

Tage blev medlem i klubbens grejudvalg, hvor han deltog i de mange små og store gøremål med vedligehold og pleje af klubhus, grillpladser m.m. Da Tage blev ramt af kræft afhændede han til sidst båden, men fortsatte alligevel sin deltagelse i grejudvalget, hvor han var aktiv helt frem til januar i år.

Tage døde i lørdags i en alder af 85 år. Vi vil savne Tage og hans håndelag og mindes hans lune og rolige gemyt. Æret være hans minde.

Foreløbigt må døren til klubhusene forblive låste frem til den 10. maj med mindre andet vedtages.

Dansk Sejlunion's retningslinjer for private sejlere:

• Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte

• Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere en 10 personer – hverken på land eller på vandet

• Enmandsjoller, SUP og windsurfere kan sejle

• Tomandsjoller kan sejle med familiemedlemmer eller med fast makker

• Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer – eller på tomandshånd med fast makker

• Vær opmærksom på Forsvarskommandoens råd om sejlads

Kære medlemmer.

Der er kommet følgende meddelelse fra Dansk Sejlunion, som Lundeborg Sejlklub selvfølgelig retter ind efter. Dvs. at vi lukker Lundeborg Sejlklub’s klubhus fra nu…..

 

 Dansk Sejlunion siger:

 "VIGTIG Opdatering 18. marts: Lukning af klubhuse

Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter.
Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket."

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub i Aktivhuset

(oprindelig planlagt til torsdag d. 19. marts 2020 Kl. 18.00)

 

UDSAT INDTIL VIDERE PGA. FORHOLDSREGLER MOD CORONA VIRUS

 

Til den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes medlemmerne med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail eller pr. brev, samt på klubbens hjemmeside (www.lundeborgsejlklub.dk). 

Men det er vurderingen, at der nu foreligger en alvorlig situation som indebærer, at sådanne frister kan tilsidesættes.