OPSLAGSTAVLEN

Onsdag den 11. april havde Kursusudvalget ved Ib Hansen arrangeret, at Kurt Lauritzen afholdt hjertestarter kursus.

Det var et opfriskningskursus for deltagere, der havde været på kursus tidligere, men man skal jo holde sin viden og kunnen ved lige - ellers ruster den.

Det var et rigtig godt kursus med tankevækkende råd og vejledning, der nu har bidt sig fast - i det mindste for en tid.

Kurt fortalte blandt andet, at Trygfonden har udgivet en et program (APP) "hjertestarter.dk".

Hvis man downloader den på sin mobil, kan man se instruktion "hjertelungeredning" med indhold svarende til vort kursus. Tillige kan man blive vist til placering af nærmeste "hjertestarter". 

Det er nyttig information, der kan anbefales. Tak til Kurt for indsatsen.

med Hjerte  fra Torsten  

Tak for sidst den 23. marts i sejlklubben
- et skønt foredrag "Med Salida til Lissabon" - dejlige billeder og videoer -
herligt at du med din dejlige familie ville "dele" oplevelsen med os - 
Vi har nu rigtig mange indtryk på nethinden fra lys, hav og havne - herligt.
Tak for dine tjeklister mv. som jeg lægger ind på sejlklubbens hjemmeside
- se under "Tips og Links".
mvh. Torsten

Lundeborg Sejlklub tilbyder alle sine medlemmer at få genopfrisket, hvordan man bruger en hjertestarter.

Vores lokale ekspert på området læge Kurt Lauritzen står for kurset.
Kurset er et genopfriskningskursus og baseret på, at man medbringer sin egen
hjertestarter-dukke. Sejlklubben råder over et antal dukker, der kan lånes.

 

Kurset finder sted: Onsdag den 10. april kl 19:00 Sejlklubbens lokaler

Da pladsen er begrænset er tilmelding nødvendig og foregår efter først til mølle princippet! (angiv venligst om du medbringer egen dukke)

 

Tilmelding senest den 1. april til: Ib Hansen SMS: 40 25 47 80

ell. Mail: ib-ha@mail.dk

"Salida på eventyr - part 1"
(Lundeborg -> Lissabon
--------------------
Milo Schulz (og familie) fortæller og viser billeder fra turen
ombord på s/y Salida fra Lundeborg til Lissabon.
Kom og få inspiration til næste sommertur!
--------------------
Lørdag den 23. marts kl 14
Klubhuset
--------------------

Generalforsamling i Lundeborg Sejlklub i Aktivhuset Onsdag d. 20. marts 2019

 Kl. 18.00 Fællesspisning i Aktivhuset

 Hovedret efterfulgt af kaffe, kr. 80, Menu: Skipperlabskovs – Ole’s speciale

 Tilmelding senest onsdag d. 13. marts til Dagmar på 2163 0320

 Kl. 19.00 Generalforsamling

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

     samt budget for det kommende år.

 4. Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

     Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. marts 2019.

 6. (Valg af formand – kun lige årstal).

 7. Valg af kasserer – kun ulige årstal.

     På valg er Lone, der genopstiller.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

     På valg er Jørgen og Torsten, der begge genopstiller.

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     På valg er Andy og Thomas, der begge genopstiller.

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

       På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller.

 11. Godkendelse af udvalg.

 12. Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg.

 13. Eventuelt.