Bane - Gastebørs - Resultater

Bane og tidspunkt

Kapsejladsudvalget i Lundeborg Sejlklub står for planlægning og gennemførelse af klubbens onsdagssejladser.

Formålet er at komme ud på den blå hylde, at få øvet sømandsskab og bådhåndtering i hyggelig kappestrid med klubbens andre medlemmer.

Sejladserne afvikles i fartøjer af vidt forskellig type. Udvalget beslutter handikapsystem og afvikling iøvrigt. 

Aftensejladser foregår i 2018 onsdag aften i ugerne 20-26 og ugerne 31-38.

Sejladsen går på trekantbane med start- og mål-linie udfor havnen. Linien passeres Nord-gående ved start og sydgående ved måltagning. Efter start går trekanten om mærke ved Stokkebæk Flak og ved Smørstakken eller omvendt i henhold til aftalt omsejlingsretning.

- Mødetid cirka 17.40 til skippermøde / fællesmøde og aftale om omsejlingsretning.

- Varselsskud 18.10 / Startskud 18.15

- Sejlads slut, dvs. seneste måltagning kl. 21.00

Mangler du gaster eller er du interesseret i at sejle som gast, så mød op eller skriv på opslagstavlen i klubhuset. 

Resultat skema: Aftenkapsejladser i Lundeborg Sejlklub 2018  
16. maj Lystal registreret   korrigeret     Placering
Cleo 1,04 1 38 5 98,08 102,01 1 42 0 7
Leda 1,13 1 28 10 88,17 99,63 1 39 38 6
Azur 1,08 1 22 20 82,33 88,92 1 28 55 2
Joint 1,15 1 13 52 73,87 84,95 1 24 57 1
Rylen 1,07 1 30 5 90,08 96,39 1 36 23 3
Olga 0,97 1 54 28 114,47 111,03 1 51 2 8
Frigg 1,13 1 25 32 85,53 96,65 1 36 39 4
Xanadu 1,32 1 13 39 73,65 97,22 1 37 13 5
23. maj Lystal registreret   korrigeret     Placering
Leda 1,13 1 14 24 74,40 84,07 1 24 4 3
Joint 1,15 1 9 30 69,50 79,93 1 19 55 1
Rylen 1,07 1 20 30 80,50 86,14 1 26 8 4
Olga 0,97 1 32 20 92,33 89,56 1 29 34 5
Frigg 1,13 1 11 20 71,33 80,61 1 20 36 2
Xanadu 1,32 1 15 12 75,20 99,26 1 39 16 6