Bane - Gastebørs - Resultater

Bane og tidspunkt

Kapsejladsudvalget i Lundeborg Sejlklub står for planlægning og gennemførelse af klubbens onsdagssejladser.

Formålet er at komme ud på den blå hylde, at få øvet sømandsskab og bådhåndtering i hyggelig kappestrid med klubbens andre medlemmer.

Sejladserne afvikles i fartøjer af vidt forskellig type. Udvalget beslutter handikapsystem og afvikling iøvrigt. 

Aftensejladser foregår i 2022 onsdag aften i ugerne 19-26 og 31-38.

Sejladsen går på trekantbane med start- og mål-linie udfor Havnen. Linien passeres Nord-gående ved start og sydgående ved måltagning. Efter start går trekanten om mærke ved Stokkebæk Flak og ved Smørstakken eller omvendt i henhold til aftalt omsejlingsretning.

- Mødetid cirka 17.40 til skippermøde / fællesmøde og aftale om omsejlingsretning.

- Varselsskud 18.10 / Startskud 18.15

- Sejlads slut, dvs. seneste måltagning kl. 21.00

Mangler du gaster eller er du interesseret i at sejle som gast, så mød op eller skriv på opslagstavlen i klubhuset. 

Resultat skema: Aftenkapsejladser i Lundeborg Sejlklub 2022    
                       
Dato: 11/5 2022 DH-TCC registreret   korrigeret   Placering
Azur Michael 1,049 1 21 31 81,52 85,51 1 25 31 1
Leda Thomas J 1,062 1 32 42 92,70 98,45 1 38 27 3
Rylen Torsten 1,006 1 29 40 89,67 90,20 1 30 12 2
                       
Dato: 18/5 2022 DH-TCC registreret   korrigeret   Placering
Azur Michael 1,049         DNF        
Frigg Peter 1,065         DNF        
Leda Thomas J 1,062         DNF       0-stander
Rylen Torsten 1,006         DNF        
Xanadu Henrik 1,241         DNF       0-stander
                       
Dato: 28/5 2022 DH-TCC registreret   korrigeret   Placering
Azur Michael 1,049 1 19 50 79,83 83,75 1 23 45 4
Leda Thomas J 1,062 1 18 25 78,42 83,28 1 23 17 3
Rylen Torsten 1,006 1 21 30 81,50 81,99 1 21 59 2
Xanadu Henrik 1,241 1 2 0 62,00 76,94 1 16 57 1