Plan for båd-optagning og -isætning

Vinterplads med numre – efterår 2019

                       Skrænt nedenfor Flagstadmarken                              Masteskur      Klubhus


 

                        nr.     11     10      9      8      7      6      5      4      3      2     1        

Langs sydmole 12

                        13

                        14

                        15

                        16

                        17

                        18

                        19

                                                           20  21    22    23    24    25   

                                                           Langs sten mod havnebassin

Nr.

Navn

1

 

2

Simon Krogh Nielsen (41)                                     Shipman 28              

3

John Løwenstein (46)                                          Halberg R. 29            

4

Carsten Andersen (44)                                         Saga 29           

5

Rasmus Fisker (27)                                              Nimbud 3003

6

Peter Hansen (47)                                               Impala 30

7

Peter Østergård (35)                                           Drabant 

8

Steen Handwerk (43)                                           Larsen 28

9

Henrik Granly (81)                                               X119

10                       

Birger Lefevre Roy (53)                                        Nimbus 26

11

Flemming Jørgensen (31)                                     Granada 24

12

Lars Pedersen (36)                                              Vega

13

Jan Gundersen (-)                                                L23

14

Thomas Jeppesen (76)                                         Impala 27

15

Poul Pedersen (72)                                               ?28

16

Reider Wind (107)                                                Halberg R. 35

17

Michael Livgaard (45)                                          Bianca 27

18

 

19

 

20

Thomas Christiansen (60)                                     Apollo 32

21

Anders & Dorthe O (-)                                          DS 37

22

Alex Staugaard Jensen (70)                                  Ballad

23

Ditte Juul (-)                                                       Impala 33

24

René & Dennis Larsen (56)                                   Dehler 35                                   

25

Linda Juul Jensen (42)                                         ?28

Ovenstående skitse viser vinterplacering på land af aktuelle både i Lundeborg Lystbådehavn.

For at bådejerne bedre kan vurdere, hvornår på dagen deres båd skal tages på land eller sættes i vandet, foreslås at isætninger og optagninger foretages i numerisk orden begyndende med nr. 1.

Rækkefølgen kan undtagelsesvis ændres, såfremt nogen på grund af arbejde eller anden vigtig grund har behov for det.

Med henblik på en rimelig fordeling af mødetid og arbejde i løbet af dagen foreslås, at bådejerne hjælpes ad, således at ”tidlige numre” hjælper andre ”tidlige”, ”mellem-numre” og ”sene-numre” tilsvarende.