Plan for båd-optagning og -isætning

                        Skrænt nedenfor Flagstadmarken                              Masteskur      Klubhus


                        nr.     11     10      9      8      7      6      5      4      3      2     1        

Langs sydmole 12

                        13

                        14

                        15

                        16

                        17

                        18

                        19

                        20                                     21    22    23   24   25   

                                                            Langs sten ved brandvejen 

Nr.

Navn

1

Verner Christiansen (75)                                      Maxi 77                   

2

Milo Schulz (24)                                                  Maxi 99                

3

John Løwenstein (46)                                          Halberg R. 29           

4

Kim Meyer (30)                                                   Fjord            

5

Rasmus Fisker (27)                                              Nimbud 3003

6

Peter Hansen (47)                                               Impala 30

7

Peter Østergård (35)                                           Polaris Drabant

8

Steen Handwerk (43)                                           Larsen 28

9

René S. Larsen (56)                                             Dehler 35

10

Birger Lefevre Roy (53)                                       Nimbus 26

11

Tage Rasmussen (31)                                           Saga 24

12

Lars Pedersen (36)                                              Vega

13

Jan Gundersen (42)                                             Bianca 28

14

Thomas Jeppesen (76)                                         Impala 27

15

Anne-Dorthe Garmund (101)                                Granada 24

16

Poul Pedersen (72)                                              Albin

17

Simon Krogh-Nielsen (41)                                     Shipman 28

18

Erik Storm (79)                                                    LM 24

19

Michael Livgaard (45)                                          Bianca 27

20

Knud E. Nielsen (65)                                            LM 27

21

Thomas Chistiansen (60)                                      Apollo 32

22

Anders & Dorthe O (-)                                          DS 37

23

Alex Staugaard Jensen (70)                                  Ballad

24

Henrik Granly (81)                                               X 115

25

Karl Børge Hansen (20)                                        Fiskejolle             

 

For at bådejerne bedre kan vurdere, hvornår på dagen deres båd skal tages på land eller sættes i vandet, foreslås at isætninger og optagninger foretages i numerisk orden begyndende med nr. 1.

Rækkefølgen kan undtagelsesvis ændres, såfremt nogen på grund af arbejde eller anden vigtig grund har behov for det.

Med henblik på en rimelig fordeling af mødetid og arbejde i løbet af dagen foreslås, at bådejerne hjælpes ad, således at ”tidlige numre” hjælper andre ”tidlige”, ”mellem-numre” og ”sene-numre” tilsvarende.