Kalender oversigt

Kalender

Dato                           Emne

2023

21. januar          kl. 13.00  Michaels GULE-ÆRTER

25. februar        kl. 14.30   BERLIN tur-retur - beretning

9. og 23. marts kl. 19.00    HJERTESTARTER kursus

16. marts          kl. 19.00    GENERALFORSAMLING

20. april                              BÅDISÆTNING arrangeret af sejlklubben 

22. april            kl. 14.00    STANDERHEJSNING

5. august                             LUNDEBORGDAG - præsentation af klub og klubhus

1.-3. september                  BIRKHOLM - ÅL

30. september  kl. 8.00      KLUBMESTERSKAB-kapsejlads

                        kl. 14.00     STANDERNEDHALING

27. oktober                         BÅDOPTAGNING arrangeret af sejlklubben

16. november                      ÅBENT KLUBHUS - 40 ÅRS-JUBILÆUM

18. november                      JUBIII-FEST i AKTIVHUSET for medlemmer-----------------------------------------------------------------------------------------

2024


12. april                              BÅDISÆTNING arrangeret af sejlklubben


24. oktober                         BÅDOPTAGNING arrangeret af sejlklubben